4 bức ảnh cho thấy toàn bộ điểm mới của BMW 7-Series mà đại gia Việt mong ngóng  - Ảnh 1.
4 bức ảnh cho thấy toàn bộ điểm mới của BMW 7-Series mà đại gia Việt mong ngóng  - Ảnh 2.
4 bức ảnh cho thấy toàn bộ điểm mới của BMW 7-Series mà đại gia Việt mong ngóng  - Ảnh 3.
4 bức ảnh cho thấy toàn bộ điểm mới của BMW 7-Series mà đại gia Việt mong ngóng  - Ảnh 4.

Việt hoá: Nguyễn Vinh, Tuấn Mark