256 ô tô BMW bị bỏ quên ở cảng có thể bị tiêu hủy?