23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức

Đầu hè cũng là thời điểm "hot" nhất trong làng xe độ với người Mỹ bởi quốc khánh của họ đang đến gần và ai cũng muốn chiếc xe của mình nổi bật nhất để đi chơi lễ. Một chiếc xe hào nhoáng sẽ tiêu tốn của chủ nhân kha khá tiền nhưng một chiếc xe lạ mắt thì chỉ cần trí tưởng tượng phong phú cùng tay nghề thuộc diện trung bình là đủ.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 1.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 2.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 3.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 4.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 5.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 6.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 7.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 8.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 9.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 10.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 11.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 12.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 13.
23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 14.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 15.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 16.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 17.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 18.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 19.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 20.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 21.

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 22.

Tham khảo: CarBuzz

23 bản độ xe khiến người nhìn thêm nóng nực trong ngày hè oi bức - Ảnh 23.