20 dòng xe "già dơ" nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường
20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 1.

20. Fiat Panda – 1980

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 2.

19. Ford Fiesta – 1976

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 3.

18. Volkswagen Polo – 1975

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 4.

17. Volkswagen Golf – 1974

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 5.

16. Volkswagen Passat – 1973

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 6.

15. Honda Civic – 1972

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 7.

14. Range Rover – 1970

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 8.

13. Jaguar XJ – 1968

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 9.

11. Toyota Corolla – 1966

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 10.

11. Chevrolet Camaro – 1966

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 11.

10. Ford Mustang – 1964

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 12.

9. Porsche 911 – 1963

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 13.

8. Nissan Skyline – 1957

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 14.

7. Toyota Crown – 1955

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 15.

6. Mercedes-Benz SL – 1954

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 16.

5. Chevrolet Corvette – 1953

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 17.

4. Toyota Land Cruiser – 1951

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 18.

3. Volkswagen Transporter – 1950

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 19.

2. Ford F-Series – 1947

20 dòng xe già dơ nhất vẫn còn đang sản xuất trên thị trường - Ảnh 20.

1. Chevrolet Suburban – 1935

Tham khảo: Motor1