10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 1.
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 2.
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 3.
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 4.
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 5.
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 6.
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 7.
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 8.
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 9.
10 mẫu xe tốn xăng nhất thế giới, Mercedes-Benz ăn xăng hơn cả Ferrari - Ảnh 10.

Đồ hoạ: Tom

Tham khảo thêm nhiều Photo Story tại [ĐÂY]