10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 1.

Volvo XC90 – Động cơ 4 xy-lanh 2.0L 250 mã lực, 350 Nm.

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 2.

Audi Q7 – Động cơ 4 xy-lanh 2.0L 248 mã lực, 370 Nm.

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 3.

Mercedes-Benz GLE350 – Động cơ 4 xy-lanh 2.0L 255 mã lực, 370 Nm.

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 4.

Toyota Land Cruiser Prado – Động cơ 4 xy-lanh 2.0L 175 mã lực, 450 Nm.

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 5.

Mazda CX-9 – Động cơ 4 xy-lanh 2.5L 250 mã lực, 420 Nm.

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 6.

Ford Explorer – Động cơ 4 xy-lanh 2.3L 280 mã lực, 420 Nm.

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 7.

Mitsubishi Outlander – Động cơ 4 xy-lanh 2.4L 166 mã lực, 220 Nm.

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 8.

Subaru Ascent – Động cơ 4 xy-lanh 2.4L 260 mã lực, 376 Nm.

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 9.

Toyota Highlander – Động cơ 4 xy-lanh 2.7L 185 mã lực, 250 Nm.

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 10.

Volkswagen Tiguan – Động cơ 4 xy-lanh 2.0L 184 mã lực, 300 Nm.

Tham khảo: Car and Driver, CarBuzz

10 dòng crossover cỡ lớn sử dụng động cơ không tương xứng kích cỡ của mình: Từ Mazda tới Mercedes - Ảnh 11.