Thông tin mới về yamaha

Gần 100 xe Yamaha NVX tổ chức offline tại Hà Nội25:06:2017 | 12:03:40

Gần 100 xe Yamaha NVX tổ chức offline tại Hà Nội

Nhóm những người đang sở hữu xe Yamaha NVX tại khu vực Hà Nội đã có buổi gặp gỡ nhau với số lượng lên tới gần 100 xe.