Thông tin mới về yamaha

Yamaha Mio phiên bản mới ra mắt Malaysia, giá 28 triệu Đồng17:01:2017 | 19:31:00

Yamaha Mio phiên bản mới ra mắt Malaysia, giá 28 triệu Đồng

Yamaha Mio phiên bản mới tại thị trường Malaysia được gọi bằng cái tên đầy đủ là Ego Solariz, nhắm đến các thanh niên sống ở thành thị hoặc sinh viên.