Thông tin mới về Yamaha Janus

Khám phá Yamaha Janus phiên bản giới hạn giá gần 32 triệu Đồng20:03:2017 | 10:05:00

Khám phá Yamaha Janus phiên bản giới hạn giá gần 32 triệu Đồng

Mẫu xe tay ga Yamaha Janus vừa được bổ sung thêm phiên bản giới hạn với 2 màu sơn mới nam tính hơn dành cho khách hàng Việt.