Thông tin mới về Yamaha Fazer

Đây là hình ảnh rõ nhất từ trước đến nay của Yamaha Fazer 250 201708:06:2017 | 16:48:00

Đây là hình ảnh rõ nhất từ trước đến nay của Yamaha Fazer 250 2017

Ngoài dàn quây hoàn toàn mới, những phần còn lại của Yamaha Fazer 250 2017 đều giống với mẫu naked bike FZ 25.