Thông tin mới về xe tự lái

Honda liệu có chậm chân trong cuộc đua ra mắt xe tự lái?22:06:2017 | 15:44:39

Honda liệu có chậm chân trong cuộc đua ra mắt xe tự lái?

Với hướng đi khác biệt, Honda có thể bị coi là chậm chân hơn các đối thủ trong mảng phát triển xe tự lái.

123