Thông tin mới về xe tự chế

Không thể chờ X-Class ra mắt, biker biến Mercedes-Benz S-Class thành xe bán tải24:02:2017 | 19:49:54

Không thể chờ X-Class ra mắt, biker biến Mercedes-Benz S-Class thành xe bán tải

Biker này biến chiếc ô tô hạng sang Mercedes-Benz S-Class đời cũ thành xe bán tải để chở mô tô "cưng".

12