Thông tin mới về xe tự chế

Giữa 2018 khai tử xe 3 bánh 18:07:2017 | 11:13:27

Giữa 2018 khai tử xe 3 bánh 'chui' ở Hà Nội?

Đến giữa năm 2018 TP. Hà Nội sẽ thu hồi toàn bộ xe ba, bốn bánh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

12