Thông tin mới về xe tự chế

Thợ cơ khí tự chế xe lội nước từ ô tô cũ07:04:2017 | 19:30:00

Thợ cơ khí tự chế xe lội nước từ ô tô cũ

Chiếc xe lội nước tự chế nặng khoảng 1 tấn, có thể chở theo 4 người và đạt vận tốc hơn 32 km/h.

12