Thông tin mới về xe thể thao hạng sang

"Tua nhanh" sự thay đổi hình hài của xe thể thao Porsche 911 qua 7 thế hệ23:05:2017 | 17:35:33

"Tua nhanh" sự thay đổi hình hài của xe thể thao Porsche 911 qua 7 thế hệ

Qua đoạn video này, có thể thấy thiết kế tổng thể của Porsche 911 thực ra không thay đổi quá nhiều theo thời gian.