Thông tin mới về xe tay ga

Honda SH Việt mới: Đội giá vì chìa khóa thông minh?30:09:2015 | 10:16:05

Honda SH Việt mới: Đội giá vì chìa khóa thông minh?

Vẫn giữ "truyền thống", Honda SH 2015 mới xuất hiện trên thị trường được nửa tháng đã bị đội giá thêm 8 triệu Đồng so với mức đề xuất.