Thông tin mới về xe tay ga

Yamaha NVX 155 chính thức ra mắt Việt Nam, giá từ 44,99 triệu Đồng01:12:2016 | 12:23:47

Yamaha NVX 155 chính thức ra mắt Việt Nam, giá từ 44,99 triệu Đồng

Xe ga Yamaha NVX 155 ra mắt tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản tiêu chuẩn cũng như cao cấp với giá bán tương ứng 44,99 và 50,99 triệu Đồng.