Thông tin mới về xe tay ga

Honda "thai nghén" xe 3 bánh, có thể phát triển từ SH Mode20:05:2016 | 15:48:22

Honda "thai nghén" xe 3 bánh, có thể phát triển từ SH Mode

Sân chơi xe 3 bánh ngày càng đông đúc khi Honda đang tiến gần hơn tới 1 sản phẩm mang tính thương mại.