Thông tin mới về xe tay ga

"Tá hỏa" với cách đi xe máy số của chị em08:11:2015 | 12:40:18

"Tá hỏa" với cách đi xe máy số của chị em

Vận hành xe không lên hoặc về số, chỉ sử dụng một phanh. Đó là những thói quen tai hại của chị em khi đi xe máy số.