Thông tin mới về xe tay ga

Thử thách xe ga: 1,7 lít xăng chạy được bao nhiêu km đường đèo?22:05:2015 | 11:36:38

Thử thách xe ga: 1,7 lít xăng chạy được bao nhiêu km đường đèo?

Quá bất ngờ với người lái khi chiếc xe ga Yamaha Grande có thể vượt qua 235 km đường hỗn hợp với đủ dạng địa hình từ Đà Lạt đến Buôn Mê thuột với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 1,7 lít/100 km.