Thông tin mới về xe tay ga

Cách "chữa cháy" khi xe máy hết ắc quy18:04:2015 | 09:54:43

Cách "chữa cháy" khi xe máy hết ắc quy

Khi xe máy lâu ngày không sử dụng có thể sẽ dẫn đến việc không thể khởi động khi bấm đề. Có nhiều nguyên nhân nhưng các bạn có thể nghĩ đến nguyên nhân đầu tiên là ắc quy.