Thông tin mới về xe tay ga

Những xe tay ga đáng chú ý cho nam giới dịp cuối năm24:12:2016 | 10:33:18

Những xe tay ga đáng chú ý cho nam giới dịp cuối năm

Piaggo Liberty ABS, Medley, Honda SH 2017 hay Nouvo NVX là những lựa chọn xe ga hấp dẫn cho người dùng nam giới.