Thông tin mới về xe tại Trung Quốc

Trung Quốc, xe điện và cuộc chiến của những chiếc ắc quy21:05:2017 | 15:49:59

Trung Quốc, xe điện và cuộc chiến của những chiếc ắc quy

Theo Goldman Sachs, ngành xe điện đang dần trở nên phổ biến khiến nhu cầu ắc quy tăng lên và thị trường này có thể đạt giá trị 40 tỷ USD vào năm 2025, trong đó Trung Quốc sẽ là nhà sản xuất thống trị.