Thông tin mới về xe tại malaysia

Cận cảnh phiên bản thể thao của Hyundai Elantra 2017 tại Đông Nam Á12:05:2017 | 15:42:02

Cận cảnh phiên bản thể thao của Hyundai Elantra 2017 tại Đông Nam Á

Phiên bản thể thao có tên Sport của Hyundai Elantra 2017 hiện đang được trưng bày tại Malaysia và sẽ sớm ra mắt chính thức.