Thông tin mới về xe siêu rẻ

Cận cảnh cặp đôi xe siêu rẻ, giá chưa đến 200 triệu Đồng, của Toyota27:04:2017 | 16:47:46

Cận cảnh cặp đôi xe siêu rẻ, giá chưa đến 200 triệu Đồng, của Toyota

Hai mẫu xe siêu rẻ này có tên Toyota Agya và Daihatsu Ayla 2017 với giá dao động từ 92,55 - 151,9 triệu Rupiah, tương đương 158 - 259 triệu Đồng.

12