Thông tin mới về xe sidecar

Choáng với "xít-đờ-ca" trang bị pháo 20mm06:06:2014 | 06:00:00

Choáng với "xít-đờ-ca" trang bị pháo 20mm

Để cảnh báo những người có ý định gây gổ với mình khi xảy ra va chạm giao thông, một nhóm người đã trang bị pháo 20mm, đặt ở thùng xe.