Thông tin mới về xe sang Lexus

Xe sang Lexus cháy như đuốc trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng05:02:2016 | 21:45:00

Xe sang Lexus cháy như đuốc trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Được biết, đây là chiếc xe Lexus đi mượn và đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì bất ngờ bốc cháy.