Thông tin mới về xe sang biển đẹp

"Xe cỏ" đâm vỡ cản va của Bentley Mulsanne biển đẹp, người lái "méo mặt" với tiền đền bù24:12:2016 | 20:00:00

"Xe cỏ" đâm vỡ cản va của Bentley Mulsanne biển đẹp, người lái "méo mặt" với tiền đền bù

Ước tính thiệt hại trong vụ tai nạn giữa chiếc "xe cỏ" và Bentley Mulsanne lên đến 100.000 Nhân dân tệ, tương đương 14.400 USD hay 327 triệu Đồng.

12