Thông tin mới về xe quân sự

Tổng thống Vladimir Putin khám phá Bắc Cực bằng xe SUV "khủng" 6 bánh01:04:2017 | 14:26:59

Tổng thống Vladimir Putin khám phá Bắc Cực bằng xe SUV "khủng" 6 bánh

Chiếc SUV 6 bánh mà Tổng thống Vladimir Putin dùng để khám phá Bắc Cực có tên Trekol-39294 và do chính người Nga sản xuất.

123