Thông tin mới về xe quân sự

Gặp gỡ xe rà phá bom mìn chuyên dụng của quân đội Mỹ09:02:2017 | 10:48:22

Gặp gỡ xe rà phá bom mìn chuyên dụng của quân đội Mỹ

Buffalo là mẫu xe chuyên dụng thuộc biên chế quân đội Mỹ với nhiệm vụ rà phá bom mìn, làm sạch đường đi cho các binh chủng khác.

123