Thông tin mới về xe phân khối lớn

"Chất chơi" với đám rước dâu của stunter Việt được hộ tống bằng xe ATV và phân khối lớn14:08:2017 | 09:49:00

"Chất chơi" với đám rước dâu của stunter Việt được hộ tống bằng xe ATV và phân khối lớn

Đám cưới của stunter cũng có nhiều điểm so với các đám cưới bình thường khi mà chú rể biểu diễn stunt ngay trước hội trường hôn lễ.