Thông tin mới về xe ô tô

3 mẹo giúp ô tô đỡ nóng hơn khi đỗ ngoài trời nắng17:06:2017 | 11:59:12

3 mẹo giúp ô tô đỡ nóng hơn khi đỗ ngoài trời nắng

3 mẹo đơn giản và hữu dụng dưới đây sẽ giúp xe của bạn đỡ nóng hơn dù không đỗ dưới bóng râm.

12