Thông tin mới về xe ô tô Nhật

Ngắm Mitsubishi Lancer phiên bản mới dành cho châu Á ngoài đời thực23:03:2017 | 10:26:42

Ngắm Mitsubishi Lancer phiên bản mới dành cho châu Á ngoài đời thực

Mitsubishi Lancer phiên bản mới sẽ là mẫu xe dành cho Trung Quốc, Đài Loan và một số thị trường châu Á khác.