Thông tin mới về xe mui trần

Cư dân mạng xót xa chiếc Porsche Boxster 986 phủ bụi dày đặc ngoại thất28:07:2017 | 06:30:00

Cư dân mạng xót xa chiếc Porsche Boxster 986 phủ bụi dày đặc ngoại thất

Có vẻ như, chủ nhân chiếc Porsche Boxster 986 này đã "bỏ rơi" mẫu xe thể thao trong garage rất lâu nên khiến ngoại thất xe đóng bụi dày đặc.