Thông tin mới về xe minivan

Đây là 10 mẫu xe được người Mỹ dùng trong thời gian lâu nhất26:12:2016 | 16:22:49

Đây là 10 mẫu xe được người Mỹ dùng trong thời gian lâu nhất

Toàn bộ 10 mẫu xe được người Mỹ giữ lại dùng trong thời gian ít nhất 10 năm đều do các nhãn hiệu ô tô Nhật Bản sản xuất.

12