Thông tin mới về xe máy

Vượt phải và "tạt đầu" ô tô, thanh niên đi xe máy nhận hậu quả dễ đoán20:02:2017 | 11:59:00

Vượt phải và "tạt đầu" ô tô, thanh niên đi xe máy nhận hậu quả dễ đoán

Phóng nhanh và vượt ẩu, nam thanh niên đi xe máy đã nhận hậu quả là một cú ngã đau điếng.