Thông tin mới về xe máy độ

Làm quen với chiếc Honda Super Cub độ với cảm hứng từ xe đạp03:06:2017 | 15:39:00

Làm quen với chiếc Honda Super Cub độ với cảm hứng từ xe đạp

Với cảm hứng bắt nguồn từ xe đạp, chiếc Honda Super Cub này được độ lại để có thể chở ván lướt sóng ra biển.