Thông tin mới về xe Kia

Kia Soul phiên bản nâng cấp chính thức ra mắt23:08:2016 | 19:31:00

Kia Soul phiên bản nâng cấp chính thức ra mắt

Kia Soul phiên bản nâng cấp đã được giới thiệu tại thị trường Hàn Quốc với một số thay đổi trong thiết kế nội - ngoại thất.