Thông tin mới về xe Kia

Kia Sportage 2016: Nội thất yên tĩnh hàng đầu phân khúc03:09:2015 | 07:00:00

Kia Sportage 2016: Nội thất yên tĩnh hàng đầu phân khúc

Toàn bộ các thông tin chi tiết liên quan đến Kia Sportage thế hệ mới đã được công bố đầy đủ, kể cả hình ảnh nội thất.