Thông tin mới về xe Kia

Diện kiến Kia KX3 - Đối thủ mới của Ford EcoSport20:01:2015 | 07:00:00

Diện kiến Kia KX3 - Đối thủ mới của Ford EcoSport

Những hình ảnh chính thức đầu tiên của Kia KX3 phiên bản sản xuất đã bị rò rỉ tại Trung Quốc.