Thông tin mới về xe Kia

Hơn chục người khiêng ô tô để giải phóng đường cho đoàn đua xe đạp11:04:2016 | 17:49:30

Hơn chục người khiêng ô tô để giải phóng đường cho đoàn đua xe đạp

Khi đoàn đua xe đạp sắp về đích tại Thanh Hóa, một chiếc ô tô Kia đã đỗ dưới lòng đường, chắn đường đi, gây nguy hiểm cho các cua-rơ.