Thông tin mới về xe Kia

Kia thả Sedona rơi tự do từ 12,5 mét để thử nghiệm an toàn23:09:2015 | 16:45:45

Kia thả Sedona rơi tự do từ 12,5 mét để thử nghiệm an toàn

Không chỉ sáng tạo và độc đáo, đoạn video quảng cáo do Kia tung ra còn cho thấy sự an toàn của mẫu xe minivan Sedona.