Thông tin mới về xe Kia

Kia Novo - Làn gió mới đến từ Hàn Quốc04:04:2015 | 11:52:25

Kia Novo - Làn gió mới đến từ Hàn Quốc

Cái tên của mẫu xe concept Kia Novo có nghĩa là "làm mới" trong tiếng Tây Ban Nha.