Thông tin mới về xe hatchback

Phiên bản thể thao của xe gia đình Hyundai i30 chính thức trình làng14:07:2017 | 15:59:21

Phiên bản thể thao của xe gia đình Hyundai i30 chính thức trình làng

Hyundai i30 N hoàn toàn mới chính là câu trả lời dành cho mẫu xe hatchback hiệu suất cao Volkswagen Golf GTI tại thị trường châu Âu.