Thông tin mới về xe điện

Bộ tứ xe điện "made in Vietnam" trình làng, giá từ 11,99 triệu đồng24:04:2017 | 09:12:13

Bộ tứ xe điện "made in Vietnam" trình làng, giá từ 11,99 triệu đồng

4 mẫu xe điện mới được sản xuất tại Việt Nam đã được ra mắt cùng đại sứ thương hiệu là nam ca sĩ Sơn Tùng MT-P.