Thông tin mới về xe điện

Campuchia làm ô tô điện từ lâu, VN vẫn tranh cãi28:06:2017 | 13:41:37

Campuchia làm ô tô điện từ lâu, VN vẫn tranh cãi

Đường sá Việt Nam lại hay ngập nước, nếu rò rỉ điện có thể gây giật chết người tham gia giao thông.