Thông tin mới về xe điện

Trải nghiệm xe điện kiểu dáng mô tô - nhanh hơn, oách hơn nhưng chưa an toàn17:01:2017 | 08:00:00

Trải nghiệm xe điện kiểu dáng mô tô - nhanh hơn, oách hơn nhưng chưa an toàn

Chiếc xe điện mang kiểu dáng mô tô với giá 25-30 triệu đồng cao hơn mặt bằng chung của thị trường xe điện hiện nay sẽ vận hành như thế nào?