Thông tin mới về xe đầu kéo

Tông vào đuôi xe đầu kéo, chiến sĩ công an tử vong tại chỗ10:05:2017 | 09:37:00

Tông vào đuôi xe đầu kéo, chiến sĩ công an tử vong tại chỗ

Chiến sĩ công an tử vong tại chỗ, sau khi chiếc xe máy tông vào đuôi xe đầu kéo đang đậu bên đường.