Thông tin mới về xe dành riêng cho trung quốc

Dùng cả tháng lương mua máy PS2 cho cháu trai, 15 năm sau, người chú được tặng lại một chiếc ô tô08:08:2017 | 16:11:00

Dùng cả tháng lương mua máy PS2 cho cháu trai, 15 năm sau, người chú được tặng lại một chiếc ô tô

Cảm động với cử chỉ hào phóng của người chú trong quá khứ, một doanh nhân trẻ thành đạt đã báo đáp bằng chiếc SUV mang nhãn hiệu Honda XR-V.

123