Thông tin mới về xe của người nổi tiếng

"Mr. Bean" bán Land Rover Defender phiên bản cuối cùng, giống xe ở Việt Nam26:06:2017 | 20:01:16

"Mr. Bean" bán Land Rover Defender phiên bản cuối cùng, giống xe ở Việt Nam

Chiếc Land Rover Defender Heritage Edition HUE 166 của danh hài "Mr. Bean" ở trong tình trạng gần như mới và được bổ sung một số trang bị riêng biệt.