Thông tin mới về xe coupe

Nghe tiếng pô ấn tượng của "xe trong mơ" BMW 8-Series30:05:2017 | 11:19:16

Nghe tiếng pô ấn tượng của "xe trong mơ" BMW 8-Series

Tuy mới chỉ là xe concept nhưng BMW 8-Series vẫn sở hữu tiếng pô khá ấn tượng như trong đoạn video dưới đây.