Thông tin mới về xe container

Lý do vì sao không nên đi gần xe container17:01:2017 | 07:00:00

Lý do vì sao không nên đi gần xe container

Đoạn video dưới đây có thể sẽ khiến nhiều người từ bỏ thói quen không giữ khoảng cách với xe container.