Thông tin mới về xe container

Đang di chuyển, xe container bất ngờ quay ngoặt đầu lại, suýt va chạm với ô tô con26:07:2017 | 10:29:25

Đang di chuyển, xe container bất ngờ quay ngoặt đầu lại, suýt va chạm với ô tô con

Người lái ô tô đã rất tỉnh táo và kịp phanh lại để tránh cú va chạm trực diện với đầu xe container.