Thông tin mới về xe container cuốn người vào gầm

Rùng mình với video cô gái đi xe máy bị xe container cuốn vào gầm tại Hà Nội06:01:2017 | 10:46:50

Rùng mình với video cô gái đi xe máy bị xe container cuốn vào gầm tại Hà Nội

Rất may, cô gái đã cuộn người vào và nằm lọt thỏm giữa những hàng bánh của xe container nên đã thoát chết thần kỳ.