Thông tin mới về xe concept

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet - Xe mui trần siêu sang tuyệt đẹp19:08:2017 | 11:05:53

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet - Xe mui trần siêu sang tuyệt đẹp

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật 4 bánh với thiết kế từ ngoài vào trong cực hút mắt.