Thông tin mới về xe cổ

Nếu "tiền không thành vấn đề", đây sẽ là những chiếc xe dành cho bạn27:07:2017 | 16:23:00

Nếu "tiền không thành vấn đề", đây sẽ là những chiếc xe dành cho bạn

Đây là 10 chiếc xe đắt nhất từ trước đến nay của các hãng nổi tiếng như Ferrari, Bugatti, Aston Martin, Jaguar hay Mercedes Benz.