Thông tin mới về xe Chevrolet

Chevrolet Volt 2016: Nhanh và tiết kiệm nhiên liệu hơn15:01:2015 | 16:42:34

Chevrolet Volt 2016: Nhanh và tiết kiệm nhiên liệu hơn

Hệ dẫn động của Chevrolet Volt 2016 nhẹ hơn 45 kg so với trước đây nhưng cắt giảm 12% lượng nhiên liệu tiêu thụ.