Thông tin mới về xe Chevrolet

Chevrolet Trax 2017 ra mắt với thiết kế và trang bị nâng cấp10:02:2016 | 19:55:15

Chevrolet Trax 2017 ra mắt với thiết kế và trang bị nâng cấp

Ở phiên bản 2017, Chevrolet Trax được nâng cấp nhẹ nhàng ở thiết kế và bổ sung công nghệ mới, cả về tiện nghi lẫn an toàn.