Thông tin mới về xe Chevrolet

Người phụ nữ quyền lực nhất ngành ô tô thế giới đi xe gì?26:05:2015 | 14:02:06

Người phụ nữ quyền lực nhất ngành ô tô thế giới đi xe gì?

Bà Mary Barra, giám đốc điều hành tập đoàn GM kiêm người phụ nữ quyền lực nhất ngành ô tô thế giới, đã tậu một chiếc xe mui trần thể thao Chevrolet Corvette Z06 Convertible “đập hộp”.