Thông tin mới về xe Chevrolet

Cận cảnh xe bình dân Chevrolet Spark 2016 có thể sẽ về Việt Nam04:04:2015 | 12:30:41

Cận cảnh xe bình dân Chevrolet Spark 2016 có thể sẽ về Việt Nam

Chevrolet Spark 2016 sẽ được phân phối tại hơn 40 thị trường khác nhau trên toàn thế giới, trong đó có thể bao gồm cả Việt Nam.