Thông tin mới về xe Chevrolet

Câu chuyện về người đàn ông biến Chevrolet Corvette thành biểu tượng20:07:2015 | 15:11:09

Câu chuyện về người đàn ông biến Chevrolet Corvette thành biểu tượng

Chevrolet Corvette có thể sẽ chẳng bao giờ trở thành mẫu xe biểu tượng của làng ô tô thế giới nếu không có bàn tay của Zora Arkus-Duntov.