Thông tin mới về xe Chevrolet

Đối thủ của Ford Ranger có 2 phiên bản mới ấn tượng hơn04:08:2015 | 15:40:22

Đối thủ của Ford Ranger có 2 phiên bản mới ấn tượng hơn

Hãng Chevrolet đã mở rộng dòng xe bán tải Colorado 2016, đối thủ của Ford Ranger, với hai phiên bản đặc biệt mới mang tên Midnight Edition và Z71 Trail Boss.