Thông tin mới về xe Chevrolet

Chevrolet Trailblazer 2015: Nâng cấp để cạnh tranh với Ford Explorer16:02:2015 | 07:00:00

Chevrolet Trailblazer 2015: Nâng cấp để cạnh tranh với Ford Explorer

Để tăng sức cạnh tranh với hai đối thủ Toyota Fortuner và Ford Explorer, Chevrolet Trailblazer đã được nâng cấp đáng kể thông qua phiên bản 2015 tại thị trường Thái Lan.