Thông tin mới về xe Chevrolet

Chevrolet công bố giá bán đối thủ của Toyota Camry11:09:2015 | 11:55:00

Chevrolet công bố giá bán đối thủ của Toyota Camry

Chevrolet Malibu 2016, đối thủ của Toyota Camry, Mazda6, Hyundai Sonata và Honda Accord, có giá khởi ddieemr.500 USD tại thị trường Mỹ.