Thông tin mới về Xe bus

Nhanh chân nhảy khỏi xe máy, cô gái thoát chết ngay trước đầu xe buýt23:02:2017 | 13:59:00

Nhanh chân nhảy khỏi xe máy, cô gái thoát chết ngay trước đầu xe buýt

Phát hiện chiếc xe buýt phía sau mất phanh, cô gái ngồi ngồi phía sau xe máy đã nhảy xuống và thoát chết trong gang tấc.