Thông tin mới về Xe bus

Anh có phải là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu “đặc sản" xe buýt hai tầng?02:07:2017 | 08:17:26

Anh có phải là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu “đặc sản" xe buýt hai tầng?

Câu trả lời đương nhiên là không, vì Hà Nội cũng đã bắt đầu có những chiếc xe buýt hai tầng lăn bánh rồi. Song bạn có tò mò về lịch sử và câu chuyện của chúng trên khắp thế giới?