Thông tin mới về Xe bus

Chi 10.000 USD mua xe 17:04:2017 | 09:53:10

Chi 10.000 USD mua xe 'sắt vụn'

Chiếc xe bus Volkswagen đời cổ, trong tình trạng hoen rỉ như sắt vụn được đấu giá trên eBay và người dẫn đầu cuộc đấu giá này đã trả 10.000 USD để sở hữu.