Thông tin mới về Xe bọc thép

Nhóm cướp cho nổ tung xe bọc thép chở tiền như trong phim09:04:2017 | 07:00:00

Nhóm cướp cho nổ tung xe bọc thép chở tiền như trong phim

Sau khi lấy đi một số tiền lớn, nhóm cướp đã cho nổ tung chiếc xe bọc thép rồi tẩu thoát bằng 2 chiếc BMW và Mercedes-Benz.