Thông tin mới về xe bình dân

Mazda2 cũ có thêm hai phiên bản đặc biệt mới03:01:2015 | 16:20:34

Mazda2 cũ có thêm hai phiên bản đặc biệt mới

Mazda2 thế hệ cũ tại thị trường Anh được bổ sung 2 phiên bản đặc biệt mới mang tên Black và White Edition.