Thông tin mới về xe bình dân

Xe rẻ nhất thế giới Tata Nano sắp tăng giá26:02:2015 | 12:01:51

Xe rẻ nhất thế giới Tata Nano sắp tăng giá

Thế hệ thứ hai của Tata Nano sẽ sở hữu giá bán cao hơn và được trang bị đầy đủ hơn.