Thông tin mới về xe bình dân

Xe đa dụng giá "bèo" Honda Mobilio 2017 được vén màn13:01:2017 | 12:02:12

Xe đa dụng giá "bèo" Honda Mobilio 2017 được vén màn

Tại thị trường Indonesia, Honda Mobilio 2017 có dao động từ 189,5 - 243,5 triệu Rupiah, tương đương 315 - 411 triệu Đồng.