Thông tin mới về xe bình dân

"Ông vua sân đất nện" Rafael Nadal - Kẻ sưu tập xa xỉ và đại sứ thương hiệu giản dị21:04:2016 | 08:00:00

"Ông vua sân đất nện" Rafael Nadal - Kẻ sưu tập xa xỉ và đại sứ thương hiệu giản dị

Sở hữu những siêu xe hàng trăm nghìn USD hay đồng hồ xa xỉ gần triệu USD nhưng "ông vua sân đất nện" Rafael Nadal vẫn bình dị khi làm đại sự thương hiệu cho dòng xe bình dân Kia.