Thông tin mới về xe bình dân

Ô tô đồng loạt giảm giá: Nói vậy mà không phải vậy05:07:2016 | 09:56:17

Ô tô đồng loạt giảm giá: Nói vậy mà không phải vậy

- Khi thuế tiêu thụ đặc biệt mới có hiệu lực, một loạt DN ô tô đã thông báo giảm giá những mẫu xe cỡ nhỏ hàng chục triệu đồng. Tuy vậy, trên thị trường, giá lại có thể tăng lên. Nguyên nhân là trước đó giá xe đã giảm mạnh và bây giờ đang dần tăng lên.