Thông tin mới về xe bình dân

Không phải Porsche, hãng xe bình dân này mới được lòng khách hàng nhất25:06:2016 | 13:00:00

Không phải Porsche, hãng xe bình dân này mới được lòng khách hàng nhất

Trong bài khảo sát về mức độ hài lòng ban đầu của khách hàng J.D. Power and Associates Initial Quality Study 2016, Kia đã xuất sắc vượt qua Porsche để trở thành nhãn hiệu xe đứng đầu.