Thông tin mới về xe biển xanh

Phạt ô tô biển xanh đậu lấn vỉa hè ở quận 116:08:2017 | 09:23:19

Phạt ô tô biển xanh đậu lấn vỉa hè ở quận 1

Đoàn liên ngành xử lý vi phạm vỉa hè do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đã cẩu nhiều phương tiện không có tài xế về trụ sở để xử lý.

123