Thông tin mới về xe biển xanh

Ô tô công dư thừa, vẫn tiếp tục vung tiền mua thêm20:05:2017 | 14:53:19

Ô tô công dư thừa, vẫn tiếp tục vung tiền mua thêm

Nhiều địa phương bỏ nhiều tỷ đồng mua sắm xe công nhưng lại trang bị không đúng đối tượng.

123