Thông tin mới về xe bán tải

Mercedes-Benz phát triển xe bán tải “nội thất giặt thoải mái” từ Nissan Navara01:04:2015 | 15:21:38

Mercedes-Benz phát triển xe bán tải “nội thất giặt thoải mái” từ Nissan Navara

Được phát triển dựa trên Nissan Navara thế hệ mới nhưng mẫu xe bán tải hạng sang tương lai vẫn sử dụng động cơ của Mercedes-Benz.