Thông tin mới về xe bán tải

Xem 15 chiếc xe hơi điều khiển từ xa kéo 1 chiếc ô tô Toyota kích cỡ thật25:03:2017 | 19:50:40

Xem 15 chiếc xe hơi điều khiển từ xa kéo 1 chiếc ô tô Toyota kích cỡ thật

Đây là một video quảng cáo do Toyota và Tamiya bắt tay thực hiện để giới thiệu về ô tô Hilux.