Thông tin mới về xe bán tải

Hai người lái ô tô hiếu thắng và cái kết dễ đoán07:02:2016 | 19:26:02

Hai người lái ô tô hiếu thắng và cái kết dễ đoán

Không chịu nhường đường nhau mà lại thích đua tốc độ, cả hai người lái ô tô đã tự gây tai nạn cho bản thân.