Thông tin mới về xe bán tải

Jiangling T7 – Xe bán tải “nhái” kiểu dáng, dùng máy Isuzu29:01:2015 | 13:44:39

Jiangling T7 – Xe bán tải “nhái” kiểu dáng, dùng máy Isuzu

Thiết kế ngoại thất của Jiangling T7 khiến mọi người lập tức liên tưởng đến mẫu xe bán tải Volkswagen Amarok.