Thông tin mới về xe bán tải

Toyota Hilux biến thành xe bán tải 6 bánh độc đáo20:11:2015 | 21:00:47

Toyota Hilux biến thành xe bán tải 6 bánh độc đáo

Hai hãng độ Overdrive và Vromos đã cùng nhau hợp tác để biến Toyota Hilux thành xe bán tải 6 bánh lạ mắt.