Thông tin mới về xe bán chạy nhất

Đây là 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong 4 tháng đầu năm 201708:05:2017 | 15:13:08

Đây là 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong 4 tháng đầu năm 2017

Một lần nữa, "khủng long" Ford F-Series lại là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong cả tháng 4 lẫn 4 tháng đầu năm 2017.

123