Thông tin mới về xe Audi

"Tạt đầu" ô tô tải, SUV sang Audi nhận luôn hậu quả05:06:2017 | 15:30:41

"Tạt đầu" ô tô tải, SUV sang Audi nhận luôn hậu quả

Nguyên nhân của vụ tai nạn là do người điều khiển chiếc SUV Audi màu đen đã "tạt đầu" ô tô tải chở vật liệu xây dựng chạy cùng chiều để rẽ sang phải.