Thông tin mới về Volkswagen

Arteon - Xe đầu bảng hoàn toàn mới của Volkswagen15:03:2017 | 15:14:12

Arteon - Xe đầu bảng hoàn toàn mới của Volkswagen

Trong dòng xe của Volkswagen tại thị trường châu Âu, Arteon sẽ đứng đầu bảng, cao hơn cả Passat.