Thông tin mới về video tai nạn

Skoda Rapid bị hàng chục thanh tre đâm xuyên như phim kinh dị16:01:2017 | 20:00:00

Skoda Rapid bị hàng chục thanh tre đâm xuyên như phim kinh dị

Chiếc ô tô tải đã phanh gấp để tránh đâm vào Skoda Rapid khiến hàng chục thanh tre dài lao về phía trước và gây ra vụ tai nạn.