Máy bay cất cánh trên đường bộ, lao thẳng vào đuôi ô tô con