Rẽ phải không quan sát, xe tải đè lên người phụ nữ lái Honda LEAD